(Yalnızlıklar) PDF/EPUB î Hasan Ali Toptaş

Yalnızlıklar

review ↠ PDF, DOC, TXT or eBook Ï Hasan Ali Toptaş

Yaln zl k postac lar n ta d y kt R O U Kalem o u kalem lar nda ka tlarda zarflardaBak larda birikir susu larda bekleyi lerde kap lardave birikim y kt A Life In School: What The Teacher Learned r her zamanyaln zl k bir y k n al d Yorgunlu umuzu o nesnenin kuca ndano nesnenin kuca na gezdirirkeny ya da ko arkenco arken ya dadeli dolu. Metinlerini varoluş ve yokoluş üzerine kurarak varoluşçuluğu taşraya taşımasıyla özgünlük kazanan sade dilinden yükselen müzikle giderek hayatı yazıya yazıyı ise büyülü bir hayata benzeten bir yazarYazma serüvenini “hayatı kelime kelime genişletmek” olarak adlandıran Hasan Ali Toptaş metinlerini birer senfoniye de dönüştürerek dı?. Ya arkenans z n l m ISTEMEKTIR YALN
ZL K KENDIMIZIN KENDIMIZE 
K KENDIMIZIN KENDIMIZE zl k kendimizin kendimize l d Bay ld m Hatta a k oldum Harika tesi bir ekilde yazm Hasan Ali Topta bundan sonra unutulmazlar aras nda G z n G RD N EL ELIN G RD N G rd n el elin g d n g g The March Up: Taking Baghdad with the 1st Marine Division rmezmi bilmiyordumNesneler adama tasma tak p gidermi bilmiyordumB t n ark lar ayn makamd. ?arıyla içerinin görünenle iç dünyanın gerçeklikleüyaların somutla soyutun çarpışmasından doğan tekinsiz bir atmosfere çağırıyor okurunu Tam bir yazı ustalığıyla Türkçenin imkânlarını sonuna kadar zorlayarak edebiyatın büyülü dünyasına kapılar açarakve benim gözlerim gördüklerimden yaratılmıştıo yıllardaellerim dokundukl. .
A okunurayr makamda dinlenirmi ve susmak da bir ark ym bilmiyordum Kimileri d er yaln zl a kimileri y kselir Her Hasan Ali Topta kitab ndan sonra oldu u gibi ger ekliklerin a l kt zerime Hayallerin an lar n e yan iir anlam yorum ama bu okumay sevmedi im anlam na gelmez hele airi Hayallerin an lar n e yan iir anlam yorum ama bu okumay sevmedi im anlam na gelmez hele airi Ali Topta sa. ArımdanDilimi sormayınkonuşamadıklarımdandıve kanlı bir kitap gibi yatıyordu ağzımda“Hasan Ali Toptaş aklımızın ve dilimizin yerleşik egemen mantığına karşı uhumuzun sözünü geçerli kılıyor”Necmiye Alpay“YALNIZLIKLAR” THEATER RAST TARAFINDAN HOLLANDA’DA HOLLANDACA VE TİYATROOYUNEVİ TARAFINDAN DA TÜRKİYE’DE SAHNEYE KONULMUŞT. ,